Zagovornik je obravnaval vprašanje, ali je starostna omejitev subvencioniranja mesečnih vozovnic za javni prevoz za študente na 32 let skladna s prepovedjo diskriminacije. Zagovornik je ocenil, da omejitev ni skladna s prepovedjo diskriminacije, saj ne izpolnjuje testa sorazmernosti. Pristojnemu ministrstvu je priporočil, naj zakon ustrezno spremeni. Zakon je bil ustrezno spremenjen.

Dokumenti:

Zagovornik je obravnaval vprašanje, ali predlog najavljenih sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jih je MDDSZ najavilo dne 16. julija 2019, pomeni morebitno diskriminacijo moških v primerjavi z ženskami. Zagovornik je ocenil, da predlagana zakonska sprememba ne krši prepovedi diskriminacije.

Dokumenti:

Zagovornik je ocenil, da zakonska zahteva po znanju slovenskega jezika za opravljanje strokovnega izpita za študente fizioterapije, ki zasleduje varstvo pacientov in ustrezno izvajanje pojasnilne dolžnosti, ne krši prepovedi diskriminacije.

Dokumenti: