Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti2018-05-17T10:24:06+00:00

Miha Lobnik, rojen leta 1975, je univerzitetni diplomirani sociolog, ki je bil družbeno aktiven že v času študija. Kasneje je deloval kot svetovalec na področju študentske socialne politike, zadnjih nekaj let pa je opravljal delo programskega direktorja Društva informacijski center Legebitra. V okviru mednarodnih izkušenj je deloval kot pomočnik direktorja za Vzhodno Evropo in sodelovanje s Svetom Evrope v okviru ILGA v Bruslju. Od oktobra 2016 opravlja funkcijo zagovornika načela enakosti.