Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti2019-05-31T16:06:33+00:00

Miha Lobnik je univerzitetni diplomirani sociolog, ki je bil družbeno aktiven že v času študija. Kasneje je deloval kot svetovalec na področju študentske socialne politike, zadnjih nekaj let pa je opravljal delo programskega direktorja Društva informacijski center Legebitra. V okviru mednarodnih izkušenj je deloval kot pomočnik direktorja za Vzhodno Evropo in sodelovanje s Svetom Evrope v okviru ILGA v Bruslju. Od oktobra 2016 opravlja funkcijo zagovornika načela enakosti.