Ni vsaka krivica diskriminacija. Ljudje pogosto dogajanje, ki ga sami doživljajo kot nedopustno, nepravično ali krivično, razumejo kot diskriminacijo. Vendar pa za prepovedano diskriminacijo štejemo samo tisto neenako obravnavo, do katere prihaja zaradi osebnih okoliščin posameznika. 

Prav osebna okoliščina posameznika mora biti ključni razlog za določeno obravnavo, da lahko govorimo o diskriminaciji. Osebne okoliščine so: spol, narodnost, rasa ali etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolna identiteta in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazba ali katera koli druga osebna okoliščina.

Če v zadevi ni mogoče identificirati osebne okoliščine, ne gre za diskriminacijo. Lahko gre kvečjemu za druge nepravilnosti, za katere so pristojni drugi organi. V takšnih primerih zagovornik strankam svetuje, na koga se lahko obrnejo in kakšne so možnosti ukrepanja.