Novičnik je namenjem sprotnemu obveščanju medijev o delu Zagovornika. V nadaljevanju so dostopni Novičniki, ki jih je Zagovornik posredoval medijem v letu 2021.

V tokratnem novičniku Zagovornika načela enakosti:

1) ZAKLJUČENE OBRAVNAVE DOMNEVNE DISKRIMINACIJE:

1.1 Diskriminatorna merila pri določanju nagrade za poslovno uspešnost

1.2 Pri dostopnosti televizijskih vsebin za senzorno ovirane diskriminacija ni bila ugotovljena

1.3 Postavitev starostne meje za pridobitev potrošniškega kredita ne pomeni diskriminacije

2) OCENE (NE)DISKRIMINATORNOSTI PREDPISOV

2.1 Neenako obravnavanje oseb z invalidnostmi na podlagi starosti pri dostopu do osebne asistence po oceni Zagovornika pomeni diskriminacijo

2.2 Upokojevanje delavcev brez navajanja razlogov Zagovornik ocenjuje za diskriminatorno

3) PRIPOROČILA

Priporočila glede predlogov zakonov in predpisov

3.1 Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah

3.2 Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona

3.3 Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede predloga za začetek postopka za dopolnitev Ustave RS z 62.a členom

3.4 Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)

3.5 Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede osnutka Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni asistenci

3.6 Priporočilo Zagovornika načela enakosti v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

3.7 Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede osnutka Predloga Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo

3.8 Zagovornikova priporočila na PKP7

Priporočila na veljavne zakone in druge predpise

3.9 Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede omilitve pogojev izhoda iz države

3.10 Priporočilo Zagovornika načela enakosti za izenačitev položaja moških in žensk v 62. členu Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Priporočila za spodbujanje enakega obravnavanja

3.11 Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede izvajanja Nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19

3.12 Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede pravnega varstvu delavk, ki so pred kratkim rodile in delajo za določen čas

3.13 Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa za otroke s posebnimi potrebami v primeru ponovnega zapiranja vzgojno-izobraževalnih ustanov

3.14 Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede osnutka predloga Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2021–2030

3.15 Priporočilo Zagovornika načela enakosti za pripravo novega Akcijskega programa za invalide 2022–2026

3.16 Priporočilo Zagovornika načela enakosti za izboljšanje dostopa do informacij in televizije za senzorno ovirane osebe

3.17 Priporočilo Zagovornika načela enakosti v zvezi z osnutkom Nacionalnega programa spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji do leta 2025

4) OSTALE NOVICE

Dokumenti:

Novičniki Zagovornika 2020