Novičnik je namenjem sprotnemu obveščanju medijev o delu Zagovornika. V nadaljevanju so dostopni Novičniki, ki jih je Zagovornik posredoval medijem v letu 2020.

V tokratnem novičniku Zagovornika načela enakosti:

ZAKLJUČENE OBRAVNAVE DOMNEVNE DISKRIMINACIJE:

 • Država diskriminira zapornice v zaporu na Igu
 • Oseba z invalidnostjo diskriminirana pri poizkusu vstopa v trgovino med epidemijo Covid-19
 • Zagovornik ni ugotovil diskriminacije na delovnem mestu zaradi narodnosti

OCENE (NE)DISKRIMINATORNOSTI PREDPISOV:

 • Prepoved vstopa v trgovine za starejše od 65 let po 10. uri med epidemijo je (bila) diskriminatorna
 • Neenaka obravnava državljanov in tujcev s stalnim prebivališčem pri odlogu plačila kredita v času epidemije je diskriminacija

PRIPOROČILA:

 • Priporočilo Zagovornika in predlogi izboljšav osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona
 • Priporočilo Zagovornika za odpravo neenakopravnosti določene skupine invalidov v okviru osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija
 • Priporočilo Zagovornika v zvezi z omejevanjem širjenja nestrpnosti ob osnutku predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih
 • Priporočilo Zagovornika o zagotavljanju vključujočega izobraževanja ob morebitnem ponovnem zapiranju šol

ANKETA ZAGOVORNIKA:

 • 200 ljudi izpolnilo spletno anketo o položaju stanovalcev domov za starejše med epidemijo Covid-19

Dokument:

V tokratnem novičniku Zagovornika načela enakosti:

OCENE (NE)DISKRIMINATORNOSTI PREDPISOV

 • Sklep Banke Slovenije o omejitvah kreditiranja prebivalstva
 • Zakon o potrošniških kreditih: plačevanje preživnine in nižja kreditna sposobnost
 • Sistemska ureditev bolniških nadomestil za samozaposlene

ZAKLJUČENE OBRAVNAVE DOMNEVNE DISKRIMINACIJE

 • Način financiranja Radia Romic

POSEBNO POROČILO

 • Položaj interspolnih ljudi v medicinskih postopkih

SVETOVANJA

 • Povečan obseg iskalcev svetovanja pri Zagovorniku v prvi polovici leta 2020

PRIPOROČILA

 • Priporočila Zagovornika načela enakosti v zvezi s predlogom Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj
 • Priporočila, ki jih je Zagovornik pripravil v času epidemije Covid-19

Dokument:

Spoštovane in spoštovani,

v tretjih e-Novicah Zagovornika načela enakosti v letu 2020 vam pošiljamo:

 • izjavo zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika o ukrepih, ki jih je Zagovornik priporočil Vladi RS in Državnemu zboru RS za blaženje posledic epidemije Covid-19,
 • priporočila (14) Zagovornika načela enakosti Vladi RS za blaženje posledic epidemije Covid-19 ter razloge, zakaj bi jih bilo smiselno vključiti v novi sveženj zakonov,
 • informacije o svetovanju Zagovornika v času epidemije Covid-19 ter
 • ostala priporočila Zagovornika v času epidemije Covid-19 glede: pravic in možnosti pomoči najemnikom stanovanj, šolanja na daljavo, odprtja samopostrežnih pralnic, dodatnih ukrepov za zaščito brezdomcev, podaljšanja nakupovalnega časa za upokojence, nosečnice in invalide ter zagotovitve pitne vode za vse.

Dokument:

Spoštovane in spoštovani,

v drugem Novičniku Zagovornika načela enakosti v letu 2020 vam posredujemo:

 • izjavo Mihe Lobnika, zagovornika načela enakosti ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žena,
 • primer diskriminacije raziskovalke zaradi nosečnosti in starševstva,
 • primer diskriminatornega oglasa o prostem delovnem mestu,
 • uspešen primer mediacije Zagovornika pri prilagoditvi prehrane otroka v vrtcu na podlagi vere (krščansko adventistična cerkev),
 • priporočilo Zagovornika načela enakosti glede osnutka Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta,
 • zbir vseh priporočil (devet) Zagovornika v letu 2019,
 • raziskavo dobrih praks upravljanja raznolikosti in spodbujanja enakosti v malih in srednjih podjetjih v Sloveniji,
 • informacijo o novi zloženki Zagovornika načela enakosti »Recimo ne diskriminaciji nosečnic in staršev na delovnem mestu«,
 • informacijo o splošni zloženki Zagovornika načela enakosti v madžarskem in italijanskem jeziku.

Dokument:

Spoštovane in spoštovani,

v prvem Novičniku Zagovornika načela enakosti v letu 2020 vam posredujemo:

 • izjavo Mihe Lobnika, zagovornika načela enakosti ob 27. januarju, mednarodnem dnevu spomina na holokavst,
 • obravnavani primer v katerem je zavarovalnica sledila priporočilu Zagovornika,
 • obravnavani primer diskriminacije osebe, ki živi s hivom,
 • Zagovornikovo priporočilo Ministrstvu za zdravje za sprejem posebnih ukrepov za zagotavljanje enakosti zdravstvenega stanja romske skupnosti v Sloveniji,
 • dostopnost Zagovornika: obrazec za prijavo diskriminacije dostopen v lahkem branju,
 • ciljna raziskovalna projekta Zagovornika načela enakosti in
 • napoved dogodkov.

Dokument: