Mnenja in priporočila

Mnenja in priporočila2020-03-26T16:20:52+00:00

Na tej strani Zagovornik načela enakosti sproti objavlja vsa mnenja, ki jih poda na predloge zakonov ali drugih predpisov v procesu njihovega sprejemanja, ter priporočila, ki jih Zagovornik posreduje državnim organom in drugim institucijam, ki so skladno z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo (ZvarD) dolžni ustvarjati pogoje za enako obravnavo.

PRIPOROČILA ZA SPREJEM POSEBNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE ENAKOSTI

OCENE DISKRIMINATORNOSTI

OSTALI DOKUMENTI