Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice je glavni uradnik organizacije na področju človekovih pravic in predstavlja zavezo sveta k univerzalnim idealom človeškega dostojanstva. Urad visokega komisarja za človekove pravice usmerja prizadevanja OZN na področju človekovih pravic. Vladam zagotavlja strokovno in tehnično pomoč na področju pravosodja, zakonodajnih reform in volilnega procesa ter pomoč pri izvajanju mednarodnih standardov na področju človekovih pravic. 

Prioritete delovanja Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice so predvsem utrjevanje mednarodnih mehanizmov za varstvo človekovih pravic, spodbujanje enakopravnosti in boj proti diskriminaciji, prizadevanja v smeri delovanja vladavine prava, integracija človekovih pravic na področje razvojnih problematik in v gospodarstvo ter koordinacija izobraževanja o človekovih pravicah.