EVROPSKA UNIJA

Equinet – Evropska mreža organov za načelo enakosti

Evropska komisija – Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike.

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

 

SVET EVROPE

Komisar za človekove pravice Sveta Evrope

Komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti sveta Evrope – ECRI

Svetovalni odbor za Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin

 

ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV

Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice