Zagovornik načela enakosti o svojem delu in ugotovitvah o obstoju diskriminacije posameznih skupin oseb z določeno osebno okoliščino poroča Državnemu zboru z rednimi letnimi ali posebnimi poročili.

Redno letno poročilo mora Državnemu zboru predložiti najkasneje do 30. aprila za preteklo leto. Na podlagi poročil Državni zbor sprejme opredelitve in priporočila, Vlada pa poda predhodno mnenje o oddanih poročilih.

Redno letno poročilo za leto 2019

Povzetek rednega letnega poročila 2019 v angleščini (SUMMARY OF OF THE REGULAR ANNUAL REPORT FOR 2019)

Redno letno poročilo za leto 2018

Redno letno poročilo za leto 2018 v angleščini (ANNUAL REPORT 2018)

Povzetek Rednega letnega poročila za leto 2018 v madžarščini (A 2018-as ÉVI RENDES ÉVES JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÁSA)

Povzetek Rednega letnega poročila za leto 2018 v italijanščini (SINTESI DEL RESOCONTO ANNUALE REGOLARE PER IL 2018)

Redno letno poročilo za leto 2017

Redno letno poročilo za leto 2017 v angleščini (ANNUAL REPORT 2017)

Redno letno poročilo za leto 2016