Ugotavljanje in odpravljanje diskriminacije

Ugotavljanje in odpravljanje diskriminacije2018-05-17T11:31:53+00:00

Zagovornik načela enakosti skladno z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo vodi postopke ugotavljanja diskriminacije ter opravlja nekatere naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem tega zakona.

Zagovornik načela enakosti prične s postopkom ugotavljanja diskriminacije na podlagi podane pobude diskriminirane osebe, lahko pa tudi po uradni dolžnosti, če je o obstoju diskriminacije seznanjen na podlagi anonimnega predlaga, predloga tretje osebe ali na drug način.