Zagovornik načela enakosti nudi žrtvam diskriminacije neodvisno pomoč, in sicer v obliki pomoči pri podajanju pobud; informiranja o diskriminaciji in pravnem varstvu pred diskriminacijo; svetovanja in pravne pomoči pri uveljavljanju posameznikovih pravic v zvezi z varstvom pred diskriminacijo v postopkih, povezanih z diskriminacijo (npr. katere pravne poti ima na voljo posameznik in kako jih uporabi pred drugimi državnimi organi, itd.).

Zagovornik načela enakosti lahko v specifičnih primerih tudi zastopa diskriminirano osebo v sodnih postopkih oziroma jo v sodnih postopkih spremlja, če ga diskriminirana oseba za to pooblasti oziroma s tem soglaša. Zagovornik načela enakosti odločitev o tem, ali bo v konkretnem primeru sodeloval v sodnem postopku sprejme zlasti glede na: strateške prioritete, naravo primera, lastne kadrovske in finančne zmožnosti, ugotovitve v konkretnem primeru ugotavljanja diskriminacije. Navedeno Zagovornik načela enakosti oceni za vsak primer posebej.