Radijska postaja je na svojem družbenem omrežju objavila navodila za »igro« za krajšanje časa med epidemijo koronavirusa COVID-19. Pravila igre so zahtevala vživljanje v vloge oseb s težavami v duševnem zdravju. Na igro je Zagovornika opozoril študent medicine, ki je bil v okviru študijskih vaj večkrat v psihiatrični bolnišnici. Tovrstne igre je označil za diskriminatorne, zlasti če se jih uporablja z namenom zabave, v času ko se veliko zaposlenih na različnih področjih bori za varnost in zdravje ljudi.

Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) poleg osnovnih oblik diskriminacije, ki sta neposredna in posredna diskriminacija (nezaželeno ravnanje, povezano s katero koli osebno okoliščino, ki ima učinek ali namen ustvarjati zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za osebo in žali njeno dostojanstvo, kot je opredeljeno v 8.členu ZVarD) ter pozivanje k diskriminaciji iz 10. člena ZVarD.

Zagovornik se je v skladu s svojimi pristojnostmi spremljanja splošnega stanja v RS na področju varstva pred diskriminacijo in položaja oseb z določenimi osebnimi okoliščinami ter podajanjem priporočil državnim in drugim subjektom javnega in zasebnega sektorja v zvezi z ugotovljenim položajem oseb z določeno osebno okoliščino in sicer glede na preprečevanje in odpravljanje diskriminacije (21. člen), odločil, da bo na radijsko postajo naslovil priporočilo.

Zagovornik je v priporočilu radijski postaji pojasnil, da pri svojem delovanju teži k preventivnemu, vzgojnemu ravnanju, v okviru katerega skuša tako posameznike kot širšo javnost ozaveščati o diskriminaciji, škodljivosti njenih pojavnih oblik v širši družbi ter nujnosti prizadevanja za boj proti izključevanju posameznikov zaradi različnih osebnih okoliščin. Zaveda se, da različne igre ter druge vsebine, ki so namenjene predvsem zabavi ljudi, pripomorejo k razbremenitvi posameznikov, toliko bolj v trenutnih razmerah. Objavljena igra morda sama po sebi na prvi pogled ni delovala problematično, vendar lahko tudi take vsebine, ki so objavljanje v šali, v primeru njihovega nenehnega ponavljanja, osredotočanja na izključno določeno skupino posameznikov, stopnjevanja oziroma zaostrovanja retorike, povzročajo sistematično, postopno diskreditacijo skupine posameznikov z določeno osebno okoliščino v tem primeru z določenim zdravstvenim stanjem. Včasih je meja sprejemljivega v družbi zabrisana oziroma je težko vedno potegniti mejnik med primernimi ali neprimernimi vsebinami. Zagovornik je poudaril, da prav tako kot je v času posebnih razmer zaradi koronavirusa potrebno in zaželeno, da se s situacijo soočamo tudi s humorjem, je še toliko bolj pomembno, da pri tem ne žali in stigmatizira določene skupine posameznikov.

Zagovornik je radijski postaji priporočil, da sporno objavo na temo igrice »psihiatrične bolnišnice« odstrani z vseh spletnih mest, kjer je bila igra objavljena. V priporočilu je dodal še, da naj v prihodnje pri objavljanju vsebin presodi tudi primernost vsebin z vidika diskriminacije, kadarkoli pa se lahko pri tem obrne tudi na Zagovornika. Zagovornik je v zaključku podprl prizadevanja radijske postaje, da v času domače izolacije zaradi epidemije ljudem z različnimi humornimi vsebinami in igrami krajša in lajša čas.

Urednik radijske postaje se je odzval z razumevanjem, da je v izrednih časih potrebna še dodatna pazljivost in sporno objavo takoj tudi umaknil.