DOSTOPNOST SPLETNEGA MESTA ZAGOVORNIKA NAČELA ENAKOSTI

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto Zagovornika načela enakosti. Zagovornik aktivno, glede na finančne zmožnosti organa. dela na prilagoditvah spletne strani. Da bi to dosegel, sledi mednarodnim smernicam za dostopnost spletnih vsebin WCAG (Web Content Accesisibility Guidelines) 2.0.

Obrazci so narejeni v formatu Word in PDF in so preverjeni s pregledovalnikom dostopnosti.

Pri pisanju besedil pazimo na razumljiva in enostavna besedila. Izjema so besedila pravnih predpisov, vsebine, ki jih črpamo iz drugih virov in anonimizirani povzetki primerov diskriminacije, ki lahko vsebujejo več pravnotehničnih izrazov.

Zagovornik bo v čim krajšem možnem času slabovidnim ponudil možnost izbiranja:

  1. barvnih shem
  2. izpis vsega besedila v krepki pisavi (Bold)
  3. povečanja pisave za več stopenj

Nedostopna vsebina na spletnem mestu Zagovornika načela enakosti

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

  • Vse fotografije na spletnem mestu trenutno še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila, to pomanjkljivost pa bomo odpravili v kratkem.

V primeru težav s katerim koli delom spletnega mesta Zagovornika načela enakosti, nas prosim kontaktirajte na e-naslov: dostopnost@zagovornik-rs.si.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor izvaja:

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFORMACIJSKO VARNOST

Kotnikova ulica 38

1000 Ljubljana

01 478 47 78

gp.uiv@gov.si

Priprava izjave o dostopnosti:

Izjava je bila pripravljena 23. 9. 2020 na podlagi samoocene.

DOSTOP Z JAVNIM PREVOZOM

Zagovornik načela enakosti se nahaja v poslovni stavbi na naslovu Železna cesta 16, 1000 Ljubljana. Najbližje postajališče mestnega avtobusa je oddaljeno približno 200 metrov (postaja Bežigrad). Glavna avtobusna in železniška postaja Ljubljana sta od sedeža Zagovornika oddaljena približno 500 metrov.

DOSTOP Z OSEBNIM AVTOMOBILOM

Dostop z osebnim avtomobilom je mogoč neposredno do stavbe. Parkiranje je mogoče na javnih parkirnih prostorih. Parkirno mesto za invalide ni posebej označeno.

VSTOP V ZGRADBO

Uporabnikom je omogočen samostojen vstop v stavbo in do dvigala, ki pelje v prostore Zagovornika. V stavbi so sanitarni prostori, prilagojeni za rabo osebam z gibalno oviranostjo.

DOSTOPNOST KOMUNIKACIJE

Zagotovljeno je brezplačno tolmačenje v slovenski znakovni jezik. Sestanek v prisotnosti tolmača je možen po dogovoru, vendar se prosimo napovejte, če je to mogoče dva dni vnaprej. Potrudili se bomo, da zagotovimo tolmačenje tudi za gluhoslepe osebe.

Zagotovljeno je poslovanje v brajici.

Trudimo se zagotavljati informacije in po otrebi tudi poslovanje v lahkem branju.

Prosimo, da nas pokličete, če potrebujete kakršnekoli druge prilagoditve komunikacije ali drugih vidikov poslovanja vašim potrebam!

Zagovornik posluje v uradnem jeziku, a spoštuje pa pravico do rabe svojega jezika v postopku, skladno s predpisi.