Dostop do štipendij za dijake glede na kraj obiskovanja šole

Opr. št. 0701-23/2016

Datum: 28. 12. 2018

Vrsta ukrepa: Pojasnilo

Naslov: Dostop do štipendij za dijake glede na kraj obiskovanja šole

Pobudnica je na Zagovornika obvestila, da namerava na občinski svet v eni od slovenskih občin sprejeti spremembo pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov, s katero bi se v postopku kandidiranja za štipendijo z dodatnimi točkami nagrajevalo dijake, ki se odločijo za šolanje v domačem kraju. Zagovornika je zaprosila za pojasnilo, ali je sprememba skladna z ZVarD.

Zagovornik je ugotovil, je bilo s spremembo pravilnika uvedeno dodatno merilo »kraja šolanja« za pridobitev občinske štipendije za dijake in študente. V skladu z dodanim merilom kandidatke in kandidati, ki obiskujejo šolo v domači občini, pridobijo dodatnih 20 točk, enako število točk pa pridobijo tudi kandidatke in kandidati, ki obiskujejo program šolanja, ki v domači občini ni na voljo. Zagovornik ugotavlja, da sta navedeni merili medsebojno izključujoči v smislu, da po 20 dodatnih točk namenjajo bodisi osebam, ki se šolajo v domači občini bodisi osebam, ki te možnosti zaradi odsotnosti izbranega programa šolanja v občini nimajo in se zato šolajo v drugi občini. Osebe se na ta način lahko uvrstijo zgolj v eno izmed navedenih kategorij, kar zagotavlja tudi enakost njihove obravnave oziroma uravnoteženo uporabo novega merila. Temeljno razlikovanje tako nastane zgolj v odnosu oseb, ki se odločijo za šolanje izven domače občine kljub dejstvu, da enak program šolanja izvajajo tudi izobraževalni zavodi v občini sami. Te osebe so na podlagi pravilnika sicer resda obravnavane neenako, vendar pa ta obravnava temelji na njihovi osebni odločitvi o kraju šolanja, ki pa ne predstavlja osebne okoliščine v smislu ZVarD, na podlagi katere je diskriminacija prepovedana. V skladu z navedenim je Zagovornik pobudnici pojasnil, da sprememba pravilnika z vidika varstva pred diskriminacijo ni sporna.

 

Ključne besede:

Osebna okoliščina: /

Področje: vzgoja in izobraževanje

Oblika: /

2020-02-25T15:06:41+01:0025.03. 2019|