Zagovornik načela enakosti je obravnaval prijavo osebe, ki je trdila, da so merila za določanje nagrade pri poslovni uspešnosti podjetja diskriminatorna. Podjetje je višino božičnice vezalo na odsotnost zaposlenih – vsaka odsotnost z dela, razen dopusta in odmora za malico, je nagrado znižala.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja domnevne diskriminacije ugotovil, da so sprejeta merila resda veljala za vse zaposlene enako, negativno pa so učinkovala le na tiste, ki so zboleli, ki imajo kronične bolezni, na nosečnice, starše in podobno.

Negativne posledice meril so torej doletele samo osebe z določenimi osebnimi okoliščinami. Ker je diskriminacija vsaka neupravičena neenaka obravnava oseb na podlagi njihovih osebnih okoliščin, je Zagovornik ugotovil, da so merila podjetja za izplačilo božičnice diskriminatorna. Pri odločanju je Zagovornik sledil podobnim argumentom kot v eni izmed predhodnih odločb, ki jo je v celoti potrdilo tudi Upravno sodišče.

Dokumenti: