Diskriminacija zaradi nosečnosti in starševstva

Diskriminacija zaradi nosečnosti in starševstva2019-09-13T10:07:56+00:00

DISKRIMINACIJA NOSEČNIC IN STARŠEV JE PREPOVEDANA – POMOČ DRUŽINAM

Prepoved diskriminacije je pomemben temelj za pravno varnost vseh ljudi, tudi nosečnic, otrok in staršev oziroma družin. V Sloveniji je Zagovornik načela enakosti kot samostojni državni organ prvi in najbolj poklican, da preprečuje diskriminacijo in se proti njej bori na različne načine. Naša naloga pa je tudi, da pričam ali žrtvam diskriminacije nudimo podporo, svetovanje in jim zagotavljamo pravno obravnavo kršitev prepovedi diskriminacije. To podporo nudimo vsem, še posebej  pa  za otrokom, nosečnicam in staršem.

Kako obsežen je ta problem, je težko prikazati s podatki, ker je prijav zelo malo in ker sistematičnih raziskav o tem ni. Kljub razmeroma strogi zakonodaji  pa vsakdo izmed nas osebno ali iz medijev pozna kakšno zgodbo, o tem, kako se kršijo pravice nosečnicam in staršem, predvsem na področju zaposlovanja in dela

DA BI SE LAHKO UPRLI DISKRIMINACIJI, MORAMO POZNATI SVOJE PRAVICE.

RECIMO NE NEENAKI OBRAVNAVI NOSEČNIC, OTROK IN STARŠEV!

Nekaj osnovnih informacij:

  • v zvezi s področjem zaposlovanja in dela.
  • S pojmom družine mislimo vse oblike družinskih skupnosti, vključno z rejništvom, posvojitvami in skrbništvom nad otroci.

Ali ste vedeli?

Čeprav so v praksi nosečnice in starši pogosto izpostavljeni različnim oblikam diskriminacije, o čemer  govorijo tudi anonimna pričevanja in tuje raziskave, se ji uprejo zelo redko.

Zgodbe

»Na razgovoru za delo me je vodja službe najprej poučila, da me ne sme spraševati o načrtovanju družine, takoj nato pa me je vprašala, kdaj jo načrtujem. Vprašanje je opravičila s pojasnilom, da bi bilo zanjo neugodno, da bi kmalu po začetku zaposlitve zanosila, saj so postopki uvajanja v delo dolgotrajni, ona pa se nima časa ukvarjati z vedno novimi sodelavkami.«

Mojca, 26 let

 »Šefici sem se bala povedati, da sem noseča, ker sem pričakovala negativen odziv. O tem sem jo obvestila na skupnem kolegiju, saj sem vedela, da me bodo sodelavci podprli, mi čestitali in se z mano veselili. Tako sem vsaj na začetku zmanjšala njen pritisk. Sčasoma pa so se moji strahovi uresničili. Moje delovne naloge so se po novem vrtele zgolj okoli kopiranja dokumentov in kuhanja kave.«

Jasminka, 28 let

»Želel sem izkoristiti svoj delež starševskega dopusta, vendar mi je moj nadrejeni zatrdil, da to ni mogoče. Ko mu je kadrovnica pojasnila, da ta možnost obstaja, se je začel norčevati, da moški niso za to, da bi skrbeli za otroke. Ker so me zaradi tega začeli zbadati tudi sodelavci, sem se odločil, da starševskega dopusta ne bom koristil.«

Samo, 32 let

 »V prvih dveh letih po vstopu v vrtec je moja hčerka kar naprej zbolevala. Ker ima žena službo, kjer ne more biti nenapovedano odsotna, babic in dedkov pa nimamo v bližini, sem bolniško nego za otroka vedno koristil jaz. V zelo hudem mesecu je to pomenilo, da sem bil v službi le 10 dni. Šef je začel pred drugimi razlagati, da mi ne bo več dajal pomembnih nalog, saj zaradi otroka ‘izginem kot kafra’.«

David, 42 let

Diskriminacija nosečnic in staršev v vsakdanjem življenju

Nekatere statistike[1] kažejo, da  na razgovorih za zaposlitev kar vsako sedmo žensko vprašajo o njenih načrtih za prihodnost v smislu načrtovanja družine.

Ženske v vsakem devetem primeru poročajo, da so nadrejeni v službi novico o pričakovanju otroka sprejeli izredno negativno. Moški imajo s tem izkušnjo v vsakem štirinajstem primeru.

Nekatere raziskave kažejo, da je skoraj vsaka peta ženska pred pričetkom materinskega in starševskega dopusta na delovnem mestu izpostavljena manj ugodni obravnavi, npr. odvzete so jim vodstvene funkcije, nalagajo jim manj odgovorne naloge, zmanjšajo jim obseg delovnih ur, ne podaljšajo jim pogodb o zaposlitvi za določen čas.

Kaj kaže praksa pritožb zaradi diskriminacije nosečnic ali staršev?

Podatki o številu pritožnic in pritožnikov ne odražajo realnega stanja, bolj  molk in strah, ki sta pomembna generatorja vzdrževanja diskriminacije, na kar opozarja naslednji podatek: 

Leta 2018 je  pri Zagovorniku načela enakosti v državi znan en sam primer ugotovljene diskriminacije zaradi starševstva ali nosečnosti. Leta 2018 je Inšpektorat Republike Slovenije za delo ugotovil eno tako kršitev. Zagovornik je večino obravnavanih prijav kršitev sicer prejel prav na področju zaposlovanja in dela, vendar pa med njimi ni bilo nobene v zvezi z diskriminacijo zaradi nosečnosti ali starševstva. Tudi sodišča po doslej dostopnih informacijah še niso sodila.

Recimo ne diskriminaciji! POVEZANI  to zmoremo.

Obrnite se na zagovornika načela enakosti!

Ni pomembno le, da se družine zavaruje pred diskriminacijo na institucionalni ravni. Tudi družine same lahko zelo veliko prispevajo k zaščiti in opori pri zaščiti, pa tudi za vzgojo, učenje in pridobivanje spretnosti za življenje v raznoliki družbi, ki pošteno in enako obravnava vsakogar.

Kako vam zagovornik lahko pomaga?

Zagovornik želi odpreti varen prostor, da se kršitve prepovedi diskriminacije lahko učinkovito naslovi in to na več ravneh. Vabimo vas, da nam zaupate vaše izkušnje z diskriminacijo. Tudi, če se ne želite izpostaviti bomo skrbno varovali vašo anonimnost. Včasih je morda lažje prenašati krivico že, če zgodbo zaupate še komu. Vaše zgodbe in pričevanja so pomembni tudi zato, da se diskriminacija ne bi še naprej dogajala vam ali komu drugemu. Obrnite se na nas za več informacij in podporo!

Pri zagovorniku lahko zoper diskriminacijo ukrepamo na več ravneh in vam pomagamo:

  • prepoznati neenako obravnavo oz. diskriminacijo (podpora, svetovanje),
  • uradno prijaviti primer diskriminacije, če ste žrtev ali priča,
  • jo predstaviti kršitelju v postopku obravnave in
  • uspešno nasloviti diskriminacijo v drugih postopkih zaščite

– Zagovornik vas lahko spremlja tudi na sodišču

To tematiko spremljamo tudi sistemsko in skušamo vse deležnike, tudi delodajalce, osveščati o  problemu diskriminacije in predvsem o ukrepih za njeno preprečevanje.

Zagovornik zagotavlja podporo in svetuje družinam in otrokom. Če o diskriminaciji govorimo, se je lažje zavedamo in hitreje ukrepamo.

 Prijavite diskriminacijo. Zagovornik načela enakosti JE TUKAJ TUDI  ZA VAS!

[1] Vir podatkov: poročilo o raziskavi Danskega inštituta za človekove pravice o diskriminaciji staršev, 2019, Discrimination against parents – experiences of discrimination in connection with pregnancy and parental leave, 26 July 2019.