Prepoved diskriminacije je pomemben temelj za pravno varnost vseh ljudi, tudi nosečnic, otrok, staršev, uradnih zastopnikov otrok oziroma družin.

Zagovornik načela enakosti je pristojen za spodbujanje enakosti v družbi in varstvo pred diskriminacijo, če se ta zgodi posamezniku oziroma posameznici ali družbeni skupini.

Pri Zagovorniku lahko ukrepamo na več ravneh in na različne načine. Pomagamo vam lahko:

  • prepoznati neenako obravnavo oziroma diskriminacijo (podpora, svetovanje),
  • uradno prijaviti primer diskriminacije, če ste žrtev ali priča diskriminaciji,
  • diskriminacijo predstaviti kršitelju v postopku obravnave in
  • uspešno razrešiti primere diskriminacije v drugih postopkih.

Področje diskriminacije nosečnic in staršev spremljamo tudi na družbeni ravni in skušamo vse deležnike, tudi delodajalce, osveščati o problemu diskriminacije in o ukrepih za njeno preprečevanje.

Zagovornik zagotavlja podporo in svetuje družinam in otrokom. Če o diskriminaciji govorimo, se je lažje zavedamo in učinkoviteje ukrepamo.

Več informacij o (ne)enaki obravnavi nosečnic in staršev pri zaposlovanju in na delovnem mestu je dostopnih v posebni zgibanki Zagovornika načela enakosti, ki je dostopna tukaj.

Če potrebujete dodatne informacije, pojasnilo ali nasvet, se obrnite na našo brezplačno številko 080 81 80. Dosegljivi smo vsak dan od 10.00 do 12.00 ob sredah tudi od 15.00 do 18.00 ali nam pišite na gp@zagovornik-rs.si.