Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik na seji komisije Državnega sveta pozdravil novelo Zakona o enakih možnostih žensk in moških kot korak v pravo smer

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je danes udeležil 26. seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, na kateri so državni svetniki obravnavali predlog Zakona o enakih možnostih žensk in moških.

Zagovornik je v razpravi pozdravil predlog novele zakona. Uravnotežena zastopanost spolov v situacijah, ki jih obravnava predlog zakona odseva družbeno realnost in zasleduje načelo družbene pravičnosti in enakosti spolov. Ženske predstavljajo polovico delovne sile in so v povprečju bolj izobražene od moških a so na položajih odločanja podzastopane. Tudi Slovenija se sooča s problemom t.i. steklenega stropa (glass ceiling), ki ženskam na delovnem področju onemogoča zasedanje najvišjih položajev v organih upravljanja in odločanja. V tem oziru je Zagovornik poudaril, da je potrebno v noveli zagotoviti tudi mehanizem uresničevanja predlaganih določb ter opredeliti posledice njihovega neupoštevanja.

Zagovornik načela enakosti je v sklopu javne razprave podal tudi podrobnejši komentar in priporočila v zvezi z novelo Zakona o enakih možnostih ženk in moških.

2019-09-05T13:53:37+00:0005.09. 2019|