domov2020-10-14T14:37:21+01:00

Kaj je
diskriminacija?

Spremembe pri poslovanju s strankami

Zagovornik načela enakosti je zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom do nadaljnjega spremenil način poslovanja s strankami. 

Zagovornik bo svetovanje in oddajo predloga za obravnavo diskriminacije nudil na naslednje načine:

  • preko brezplačne telefonske številke 080 81 80 vsak dan od 10.00 do 12.00 ob sredah tudi od 15.00 do 18.00
  • pisno na naslov Zagovornik načela enakosti, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana
  • preko elektronske pošte: gp@zagovornik-rs.si

Zahvaljujemo se vam za razumevanje. 

Oddajte predlog
za obravnavo
diskriminacije

Anonimizirani
obravnavani primeri

Evropska komisija predstavila novo strategijo za varstvo pravic invalidov

V Evropski uniji je 87 milijonov oseb z invalidnostmi. Te osebe so kljub večletnim prizadevanjem za izboljšanje njihovega položaja še vedno bolj podvržene tveganju izključenosti in revščine kot osebe brez invalidnosti. Kot so navedli pri Evropski komisiji, imajo osebe z invalidnostmi slabšo dostopnost do zdravstvenih storitev, vseživljenjskega učenja, zaposlitve in prostočasnih dejavnosti. Zanje veljajo posebne omejitve pri uveljavljanju volilne pravice, še vedno so zaradi invalidnosti pogosto diskriminirane. Komisija je zato pripravila novo desetletno strategijo za odpravo ovir, s katerimi se soočajo. »Ljudem z invalidnostmi moramo omogočiti enake možnosti sodelovanja v družbi,« je ob predstavitvi strategije povedala evropska komisarka za enakost Helena Dalli. »Varovati [...]

Zagovornik
v vašem kraju

Twitter

Go to Top